STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Galeria GCI
 Kursy, szkolenia
 Gmina Żarnów
 Dni Żarnowa
 Turystyka
 Kultura
 Sport
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Turystyka
                                                                                                        Oddzoał PTTK Żarnów

  Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

  Oddział w Żarnowie

  III Rajd Polsko – Słowacki

  Rajd polsko-słowacki

                          21 Słowaków przybyło 9 czerwca br. do Żarnowa, aby wraz z członkami miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wziąć udział w III Rajdzie Polsko-Słowackim. Najpierw goście posilili się po długiej podróży i wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy-Szkoły Podstawowej - Maria Grzybowska i Gimnazjum - Wiesław Rataj.

  Na starcie rajdu pieszego w Smardzewicach stawiło się 138 osób, w tym drużyny szkół podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowie oraz gimnazja w Dąbrowie nad Czarną, Przedborzu i Żarnowie a także Słowacy.

  Przewodnikiem na trasie był Andrzej Kobalczyk - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy      i Nadpilicza a zarazem dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

  Największymi atrakcjami III Rajdu Polsko-Słowackiego były: Ośrodek Hodowli Żubra    w Smardzewicach, ciekawa krajoznawczo kopalnia piasku w Białej Górze, rezerwat „Niebieskie Źródła” i Skansen Rzeki Pilicy.

  Podczas zakończenia rajdu odbył się konkurs wiedzy o Słowacji, w którym jurorami byli nasi słowaccy przyjaciele.

  I miejsce zdobyła Angelika Wąsowicz ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, II miejsce Karolina Kurkiewicz z Gimnazjum w Żarnowie, a III Katarzyna Kapusta ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez O/PTTK w Żarnowie.

  Była tez okazja do wręczenia uprzednio zdobytych odznak turystyki pieszej. Otrzymali je: Kinga Andruszkiewicz, Paulina Marcinkiewicz i Martyna Najmanowicz z Żarnowa oraz Kamil Sekulski z Aleksandrowa.

  Legitymacje członkowskie wręczono Bartoszowi Borciuchowi i Robertowi Wieczorkowi z Woli Krzysztoporskiej a także Bartoszowi Kantorowi z Żarnowa.

  Drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i zadeklarowały udział za rok w następnym IV Rajdzie Polsko-Słowackim. Wcześniej jednak turyści z Polski odwiedzą na przełomie kwietnia/maja 2007 roku po raz kolejny Považską Teplą, aby wraz ze Słowakami wędrować po uroczych zakątkach ziemi naszych przyjaciół.

  III Rajd Polsko - Słowacki   III Rajd Polsko - Słowacki

  IX Rajd "Brzegiem Pilicy"

  Rajd Brzegiem Pilicy

                     Po raz dziewiąty Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza w Tomaszowie Mazowieckim byli organizatorami rajdu „Brzegiem Pilicy”, który odbył się 20 maja br.        Na starcie przy tamie Zbiornika Sulejowskiego w Smardzewicach stawiło się blisko 100 uczestników reprezentujących kluby PTTK przy szkołach podstawowych w Białaczowie, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowie oraz przy gimnazjach w Białaczowie, Przedborzu   i Żarnowie. Przewodnikiem na trasie wiodącej ze Smardzewic przez Borki, Nadgórzyce, Józefów i Brzostówkę do rezerwatu „Niebieskie Źródła” i Skansenu Rzeki Pilicy  w Tomaszowie był Andrzej Kowalczyk - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu ciekawostek związanych z trasą, legend   o Grotach Nadgórzyckich i Niebieskich Źródłach, a następnie zostali zaproszeni do zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy. Na mecie rajdu czekały słodkie bułeczki sponsorowane przez Zakład Cukierniczy „Mazurek” w Tomaszowie Mazowieckim.

  W trakcie zakończenia odbył się konkurs wiedzy o Pilicy, w którym wzięło udział 7 osób. Najlepszymi okazali się Angelika Wąsowicz ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie – I miejsce, Hubert Stańczyk z Publicznego Gimnazjum w Przedborzu – II miejsce i Katarzyna Kapusta ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie – III miejsce. Nagrody książkowe dla laureatów ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył zdobytą uprzednio „popularną” odznakę turystyki pieszej Hubertowi Stańczykowi oraz legitymację członkowską PTTK Marcinowi Magdziarzowi – obaj z Przedborza.

  W podsumowaniu imprezy wziął udział redaktor prasy lokalnej ( Tomaszowski Informator Tygodniowy) Jan Pampuch, który oprócz sporządzenia relacji z rajdu uczestniczył w pracach komisji konkursu o Pilicy. Drużyny otrzymały na zakończenie pamiątkowe dyplomy i zestawy folderów promujących Skansen Rzeki Pilicy.

  Odznaka rajdowa przedstawiająca fragment rzeki Pilicy z lotu ptaka wzbogaci zbiory kolekcjonerów – uczestników imprez turystyczno-krajoznawczych z naszego regionu.

       Rajd Brzegiem Pilicy   Rajd Brzegiem Pilicy  

   Z PTTK do opery

  Wśród różnorodnych działań podejmowanych przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie ważną rolę odgrywa edukacja teatralna.

  Ostatni wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi zorganizowany przez PTTK w Żarnowie odbył się we wtorek 16 maja br. i zgromadził 109 osób, w większości uczniów i nauczycieli szkół    z Białaczowa, Dąbrowy nad Czarną i Żarnowa. Tym razem oglądano operę „Aida”, którą napisał Giuseppe Verdi na zamówienie wicekróla Egiptu dla uczczenia otwartego w 1869 roku Kanału Sueskiego.

  Akcja „Aidy” toczy się w starożytnym Egipcie i jest historią miłości niewolnicy etiopskiej, córki króla Amonastra do egipskiego wodza Radamesa. Wspaniała scenografia i piękne stoje, ciekawa akcja, muzyka, śpiew, balet to niezaprzeczalne elementy, które zdecydowały   o sukcesie spektaklu. Odbiór „Aidy” przez naszych członków i sympatyków był bardzo pozytywny i oceniono ten występ jako jeden z najlepszych w ostatnich latach, powiedział  Włodzimierz Szafiński -  prezes Oddziału PTTK w Żarnowie.

  Jak zwykle wyróżniono odznakami „Miłośnik Teatru” osoby, które spełniły warunki wymagane do jej zdobycia.

  Otrzymali je: Krzysztof Andruszkiewicz, Beata Świątek, Izabela Wilk i Łukasz Baranowski – wszyscy z Żarnowa.

  A następny wyjazd do teatru Oddział w Żarnowie zorganizuje już w roku nowym szkolnym    i teatralnym.

  II Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTTK ze Środowiska Wiejskiego

  Zlot młodzieży

  W dniach 12-13 maja br. odbył się II Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTTK ze Środowiska Wiejskiego „Przedbórz 2006”. Organizatorem tej imprezy był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie na zlecenie Komisji Działalności w Środowisku Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK w Warszawie.

  Organizatorów wsparli m.in. Urząd Miasta w Przedborzu, Przedborski Park Krajobrazowy      i Miejski Dom Kultury w Przedborzu.

  W uroczystym rozpoczęciu zlotu wzięli udział m.in. Ryszard Kunce – z-ca sekretarza generalnego ZG PTTK w Warszawie, a jednocześnie przewodniczący w/w Komisji, Jadwiga Korzeniewska – wiceprezes Z.O. PTTK w Sopocie, sekretarz Komisji, Waldemar Domarańczyk – wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych                w Warszawie, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Piotrkowie Trybunalskim, władze Przedborza i inni zaproszeni goście. Dla uczestników i gości wystąpił zespół tańca nowoczesnego „Just the One” z Gimnazjum w Żarnowie.

  W części turystycznej Zlotu zwiedzono Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej            w Przedborzu i miasto, a następnie młodzi turyści wraz z opiekunem wędrówki po Chełmowej Górze, która jest rezerwatem archeologiczno-leśnym, zwiedzali Bąkową Góre,      a wieczorem zmagali się w konkursach zlotowych.

  Odbyły się trzy konkursy: „Przedbórz na tle woj. łódzkiego”, „100-lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i 80 lat Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych” oraz konkurs ekologiczny. Laureatami pierwszego konkursu zostali w kolejności zajętych miejsc” Michał Wroński z Gimnazjum w Żarnowie, Marta Rzepkowska z Gimnazjum w Szczercowie i Kamil Sekulski ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie. W drugim konkursie najlepszym okazał się Patryk Wilk ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, a drugie     i trzecie miejsce Kamila Chrzanowska z Gimnazjum w Żarnowie i Tomasz Danielewicz ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze. I miejsce w konkursie ekologicznym zajęła Joanna Strzelczyk z Gimnazjum w Przedborzu, II miejsce Katarzyna Kapusta ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie oraz III miejsce Mateusz Jurzyński z Gimnazjum w Skaryszewie. Fundatorem nagród byli: „Hi Montain” i Urząd Miasta w Przedborzu.

  Drugi dzień rozpoczął się od wędrówki pieszej na Kozłową Górę, która ma być w przyszłości rezerwatem przyrody. W poznawaniu atrakcji krajoznawczych i przyrody Ziemi Przedborskiej dużą rolę odegrali pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego, którzy towarzyszyli turystom przez dwa dni prowadząc po Chełmowrj, Bąkowej i Kozłowej Górze.

  Uczestnicy mogli podziwiać przyrodę w specjalnej wystawie „Ochrona przyrody                   w Przedborskim Parku Krajobrazowym” oraz podczas prelekcji ze slajdami przeprowadzonej przez kierownika Przedborskiego Parku Krajobrazowego Dariusza Sommerfelda.

  Podczas uroczystego zakończenia Zlotu w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu wystąpił prawie 40 osobowy zespół pieśni i tańca „BYCHLEWIANKA” prezentując folklor polski.

  Uroczystość zaszczycili swą obecnością oprócz w/w Łódzki Kurator Oświaty, Marian Przybylski, burmistrz Przedborza Wojciech Ślusarczyk, wiceprezes ZO PTTK w Pabianicach Sławomir Szczesio.

  W Zlocie wzięło udział 92 turystów z Aleksandrowa, Białaczowa, Szczercowa, Skaryszewa, Dąbrowy/ nad Czarną, Kunic, Przedborza, Wiśniowej Góry, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowa. Byli tez goście z Warszawy, Trójmiasta, Łodzi, Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego, Przedborza i Żarnowa. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, odznaki zlotowe, nagrody i upominki. Piękna słoneczna pogoda, ciekawe trasy turystyczne, zespoły artystyczne, możliwość poznania interesujących ludzi i nawiązania nowych przyjaźni to elementy udanej w ocenie uczestników imprezy, która warto kontynuować w latach następnych - powiedział Włodzimierz Szafiński -  prezes Oddziału PTTK w Żarnowie i komandor II Zlotu Młodzieży PTTK.

  Przedbórz 2005    Przedbórz 2006

  Przedbórz 2006     Bychlewianka

  Słowacja – kraj naszych przyjaciół

  30 osobowa grupa turystów m.in. z Aleksandrowa, Białaczowa i Żarnowa – członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, była w dniach od 3 kwietnia do 2 maja br. z wizytą u zaprzyjaźnionych kolegów z Klubu Słowackich Turystów w Považskiej Teplej.

  W pierwszym dniu pobytu odbyto spacer wzdłuż „Manińskiego Kanionu” podziwiając jego unikalne piękno i przyrodę. Rośnie tu wiele gatunków kwiatów i roślin występujących m.in. w Alpach. Jest też zlokalizowany symboliczny cmentarz ludzi poległych w górach świata,        a pochodzących z okolic Poražskiej Teplej.

  Wieczorem uczestniczono w uroczystości „stawiania maika”, obrzędzie ludowym który kultywowany jest w wielu regionach Słowacji.

  „Maik” wywodzi się z antycznego zwyczaju zatykania na dachach  domostw zielonych gałęzi dla ochrony przed chorobami i demonami. Obecnie sporządza się go z brzozy lub jałowca udekorowanego wstążkami, który przywiązuje się do wysokiej żerdzi i ustawia na reprezentacyjnym placu miejscowości. Stawianiu maika towarzyszy muzyka ludowa wykonywana przez miejscowe kapele. Spotkanie przy ognisku turystycznym z pieczeniem kiełbasek zakończyło pełen wrażeń pierwszy dzień pobytu na Słowacji.

  Pomimo dokuczliwego deszczu w dniu 1 maja zwiedzano dwie miejscowości Beckov  i Trenczyn. Największą atrakcją Beckova są okazałe ruiny zamku leżącego na szczycie 70 metrowej wapiennej skały i górującego nad starym malowniczym miasteczkiem.

  Z początkiem XIV wieku twierdza należała do Mateusza Czaka, który miał w swym władaniu 26 żup, 24 miasta i 92 zamki. Czak uzyskał przydomek pana Wagn i Tatr i uważany jest za bohatera narodowego Słowacji.

  Trenczyn, który był następnym celem grupy żarnowskich turystów jest ważnym ośrodkiem kultury regionu i siedziba władz administracyjnych województwa.

  Pierwsza pisana wzmianka o mieście pochodzi z czasów rzymskich i datowana jest na 179 rok n.e.. Z rynku starego miasta do zamku prowadzą zabytkowe XVI-wieczne schody otoczone murem i kryte gontowym dachem. Zamek trenczyński jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków tego typu w kraju. Na dziedzińcu usytuowany jest amfiteatr i słynna Studnia Miłości, z która łączy się legenda o Omarze i Fatimie.

  W zamku zapoznano sie wystawę portretów szlacheckich, kolekcją dawnej broni, herbów, dokumentów. Po wejściu na Wieżę Mateuszową podziwiano panoramę miasta i okolic. Program krajoznawczy zakończyło prywatne muzeum pana Ladislava Janecha w Považskiej Teplej, gdzie obejrzano m.in. znaleziska archeologiczne, numizmatykę i wytwory sztuki ludowej.

  W ostatnim, trzecim dniu odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami miejscowej szkoły,  następnie 13 osób zdobywało najwyższy szczyt w okolicy – Wielki Manin (891 m.n.p.m), a 17 osób wędrowało ścieżką dydaktyczną Gór Sułowskich.

  Po obiedzie i pożegnaniu z przyjaciółmi  z Klubu Słowackich Turystów członkowie PTTK z Żarnowa udali się w drogę powrotną

              Teraz my przygotujemy program pobytu dla Słowaków, którzy będą u nas w dniach 9-11 czerwca z rewizytą mówi prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński.

                Słowacja

  X Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”

   W sobotę 22 kwietnia odbył się X  Rajd Szlakiem mjr  Henryka  Dobrzańskiego - ,,Hubala” zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego           w Żarnowie. Na starcie w miejscowości Radzice zgłosiło się 9 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowa oraz gimnazja z Białaczowa, Dąbrowy nad Czarną, Przedborza, Szczercowa i Żarnowa.

  133 uczestników rajdu przewędrowało 9 km czerwonym szlakiem turystycznym przez Poręby do Studziennej Poświętnego, a stąd autokarami przejechano do Szańca Hubala koło Anielina. Traktujemy tę imprezę jako lekcję historii w terenie- mówi prezes Oddziału PTTK  w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, dlatego przy Szańcu odbywa się pogadanka na temat Hubala i dziejów jego oddziału partyzanckiego.

  Turyści czczą minutą ciszy pamięć mjr Henryka Dobrzańskiego , składają wieniec i zapalają znicz. Tak jak w latach poprzednich odbył się konkurs historyczny o ,,Hubalu”, w którym I    i III miejsca zdobyły Angelika Wąsowicz i Katarzyna Kapusta - obie ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie /opiekunka Teresa Wilk/ , a II miejsce Jakub Wiaderny z Publicznego Gimnazjum w Przedborzu /opiekun Robert Dziuba /. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Zakończenie rajdu było okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom PTTK. Otrzymali je: Jolanta Andruszkiewicz i Martyna Najmanowicz z Żarnowa oraz Anna Kowalska i Karolina Kwiatkowska z Białaczowa . Ewelina Kołtunowska z Żarnowa została wyróżniona brązową odznaką turystyki pieszej , a Emilia Kusiak i Martyna Rzepkowska ze Szczercowa odznaką popularną. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa , a pamiątką dla każdego uczestnika będzie kolejna odznaka rajdowa.  

       

     Rajd Hubala   Pod pomnikiem Hubala       

  Współpraca turystyczna  ze Słowakami 

  W  listopadzie 2001 r. Klub Słowackich Turystów z Poražskiej Teplej nawiązał kontakt          z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie. Po wymianie listów nastąpiła wymiana grup turystycznych i tak to trwa już  5-ty rok - mówi prezes Oddziału Włodzimierz Szafiński. Wzajemne odwiedziny służą pogłębianiu wiedzy       o kulturze i obyczajach , poznawaniu atrakcji  krajoznawczych i przyrodniczych , umacnianiu słowiawiańskiej więzi między naszymi narodami.

  Nasi przyjaciele ze Słowacji zwiedzili już Żarnów, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Przedbórz, Piotrków Trybunalski, Sulejów, Spałę i Inowłódz.

  Byli w Skansenie Rzeki Pilicy i rezerwie ,,Niebieskie źródła’’ w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Regionalnym w Opocznie, Muzeum  Techniki w Sielpi, Muzeum w Piotrkowie Tryb. i Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej w Przedborzu.

  Oddział  PTTK w  Żarnowie stara się zapewnić turystom słowackim atrakcyjny i wciąż inny program krajoznawczy. Zorganizowany został także dwukrotnie (w 2003 i w 2005) Rajd Polsko- Słowacki w którym wędrowały grupy polskich i słowackich turystów. Podczas ostatniego rajdu na trasie ze Spały do Inowłodza na zakończenie odbył się konkurs wiedzy     o Słowacji , w którym jurorami byli słowaccy goście na czele z prezesem  Klubu  Słowackich Turystów  Pawłem  Uricą.

  Dla naszych rodaków kraj  południowych sąsiadów jest bardzo atrakcyjny , bo i niedaleko i piękne góry , zamki i rezerwaty przyrody , a przede wszystkim sympatyczni i życzliwi Polakom ludzie. Turyści z Żarnowa już wielokrotnie przemierzali szlaki biegnące przez  Maniński Wąwóz , Siłowskie Skały , zdobywali Wielki Manin , byli na 2 rajdach pieszych , uczestniczyli w święcie miejscowości i zawodach strażackich.

  Np. w ubiegłym roku  grupa Żarnowian wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Duchów , Wiedźm i Straszydeł na zamku  w Bojnicach  /oczywiście jako widzowie/, rok wcześniej zwiedzano m.in. zamek  Streczno nad Wagiem i witano wraz ze Słowakami moment przystąpienia naszych krajów do Unii Europejskiej.

  W tegorocznej 3 dniowej wyprawie na przełomie kwietnia i maja uczestnicy 30 osób , które najpierw zwiedzą Muzeum Wsi  Kysuckiej w Vychylovce. Jest to skansen z kilkoma zabudowaniami gospodarskimi , młynem, karczmą i kościółkiem – wszystko w malowniczej dolinie potoku Chmura płynącego między Kysuckimi a Orawskimi Beskidami.

  Po przyjeździe do Povaźskiej Teplej i zakwaterowaniu zorganizowany zostanie spacer wapiennym jarem Manińska Tiasniava, stanowiącym jeden z najpiękniejszych zakątków Republiki Słowackiej.

  Nagrywano tu wiele filmów m.in. ,,Janosika’’.

  W następne dni przewidziano zwiedzanie Trenczyna – miasta w dolinie Wagu zwanego ,,Perłą Považia ‘’. U stóp zamku jest tu jedyna na Słowacji inskrypcja z czasów rzymskich.

  Będą też do wyboru dwa warianty tras do przejścia : część będzie zdobywać Wielki Manin ,   a pozostali wędrować będą  jednym ze szlaków Gór Strażowskich. Jak zwykle turystom  z Polski towarzyszyć będą przyjaciele z Klubu Słowackich Turystów , którzy w czerwcu przyjadą z rewizytą do Żarnowa i wezmą udział w III Rajdzie Polsko-Słowackim.   

    

  Wycieczka na Słowacje    Na szczycie

  Powitanie wiosny

  Pierwszy dzień wiosny to nie tylko kartka z kalendarza, ale również nazwa rajdu pieszego, organizowanego od kilku lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie. W tym roku odbył się 20 marca na 7 – mio kilometrowej trasie Sikorszczyzna – Nadole – Niemojowice – Żarnów i wzięło w nim udział około 200 osób – uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych w Żarnowie i Białaczowie oraz Gimnazjum w Żarnowie.

  Jednym z celów imprezy jest kultywowanie tradycji „topienia Marzanny” jako symbolu kończącej się zimy.

  Konkurs na najładniejszą Marzannę spowodował zapewne, iż przygotowano aż 10 pięknie przystrojonych kukieł, o czym mogą się przekonać czytelnicy gazety z załączonego zdjęcia -mówi prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński. W trakcie rajdu przeprowadzony został konkurs wiedzy o tradycyjnych obrzędach ludowych występujących w różnych regionach Polski.

  I miejsce zdobyła drużyna SP w Białaczowie, II miejsce drużyna Gimnazjum, a III SP  w Żarnowie.

  Po przejściu trasy i posiłku uczestnicy zgromadzili się w sali gimnastycznej SP w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie, na które przybyli również goście: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a jednocześnie prezes Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Trybunalskim – Waldemar Domarańczyk, wójt gminy Żarnów – Maria Morawska, radni Rady Gminy, dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zespół artystyczny przy SP w Żarnowie pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej zaprezentował program pt. „Wiosna – czar życia”.

  Była również okazja do wręczania legitymacji czterem nowym członkom PTTK z Białaczowa oraz zdobytych uprzednio „popularnych” odznak turystyki pieszej. Otrzymali je: Teresa Wilk, Mateusz Józefowicz i Damian Szewczyk z Białaczowa oraz Damian Dębowski z Żarnowa.

  Ostatnim akordem było uhonorowanie grup rajdowych pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa.

  Wiosna    Rajd I Dzień Wiosny

   

      Miłośnicy teatru z Żarnowa i Białaczowa

  Kolejna wycieczka do Teatru Wielkiego w Łodzi zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Żarnowie odbyła się w sobotę 18 marca br.

  Tym razem uczestnicy – głównie młodzież i nauczyciele z Żarnowa i Białaczowa obejrzeli wielką operę romantyczną G. Donizettiego „Łucja z Lammermooru”.

  Libretto zostało oparte na powieści Waltera Scotta i opisuje tragiczną miłość głównych bohaterów Łucji i Edgara z dwu skłóconych ze sobą rodów szkockich z XVI w.

  Monumentalna i efektowna inscenizacja, bogata nastrojowa muzyka i wspaniali soliści (rolę Łucji grała Joanna Woś) to prawdziwa uczta duchowa, którą mogliśmy przeżyć wraz   z innymi widzami mówi prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński.

  Wśród 64 uczestników wyjazdu, 12 osób otrzymało po spektaklu odznaki „Miłośnika Teatru” ustanowione przez żarnowski Oddział dla wytrwałych odbiorców sztuki operowej.

  Odznakami II stopnia wyróżniono: Krystynę Szołowską, Jadwigę Kurp, Agnieszkę Pawliszewską i Tomasza Smolarczyka, a odznaki I stopnia otrzymali: Jolanta Andruszkiewicz, Jolanta Kantor, Ewa Pacyniak, Elżbieta Stańczyk, Anna Nojek, Magdalena Szczegielniak, Aneta Kupis i Paulina Pązik.

    Kalendarz imprez  2005 rok

  1.Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego (styczeń)

  2.Przegląd Poezji „Krajobrazy polskie” (marzec)

  3.Rajd „Pierwszy dzień wiosny (marzec)

  4.Rajd szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala (kwiecień)

  5.Rajd „Brzegiem Pilicy” (maj)

  6.Obóz wędrowny pieszy (sierpień)

  7.Rajd Gimnazjalisty (wrzesień)

  8.Rajd Niepodległości (listopad)

  9.Wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi (4 razy w roku)

  10. Zloty młodzieży

  11. Wycieczki zagraniczne

                                           

     

  ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO      w ŻARNOWIE powstał 8 stycznia 1997 r. i skupia wg. Stanu na dzień 31. 12. 2004 r. (dane GUS) 192 członków z opłaconymi składkami w tym: 72 dorosłych: 120 młodzieży szkolnej.

  Nasze towarzystwo ma 9 jednostek organizacyjnych tj: 1 koło terenowe w Żarnowie,   4 szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK działające przy szkołach podstawowych

  w Aleksandrowie, Białaczowie, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowie oraz 4 przy gimnazjach

  w Białaczowie, Dąbrowie nad Czarną, Szczercowie i Żarnowie.

  Ostatni Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału odbył się 5 stycznia 2005 r. i delegaci wybrali władze w następującym składzie:

  ZARZĄD ODDZIAŁU:

  1)      Włodzimierz Szafiński – prezes

  2)      Maria Morawska – wiceprezes

  3)      Elżbieta Ciszek – sekretarz

  4)      Zdzisława Kowalska – skarbnik

  5)      Grażyna Szafińska – członek Prezydium

  6)      Anna Grzesińska – członek Zarządu

  7)      Tatiana Kosylak -  członek Zarządu

  8)      Małgorzata Podlewska - członek Zarządu

  9)      Zbigniew Nojek - członek Zarządu

  ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

  1)      Małgorzata Meusiak – prezes OKR

  2)      Barbara Kowalska – członek

  3)      Zofia Rosołowska – członek

  ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

  1)      Gustaw Nowak – prezes OSK

  2)      Jadwiga Kozak – wiceprezes OSK

  3)      Krystyna Nojek – sekretarz

  4)      Grażyna Smak – członek

  5)      Waldemar Pasula – członek

  W 2002 r. Oddział obchodził uroczyście swoje 5-lecie, w którym m.in. uczestniczyli kol.

  prof. dr Franciszek Midura –  wiceprezes ZG PTTK w Warszawie i kol. Jolanta Śledzińska – prezes Porozumienia  Oddziałów PTTK woj. Łódzkiego.

          5-cio lecie O/PTTK Żarnów  Gdańsk 2001

  Dwa podstawowe kierunki działalności stanowią siłę Oddziału: jest to turystyka piesza

  i działalność w środowisku młodzieży szkolnej.

  Mamy dobre i wieloletnie kontakty z Klubem Słowackim Turystów. Spotykamy się 2 razy w roku – raz na Słowacji, drugi raz w Polsce.

     Słowacja  Kalisz

  Wycieczka piesza turystów z PTTK i Klubu Słowackich Turystów – kwiecień 2005.

  Młodzież z PTTK zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskich Konkursach Krasomówczych nie tylko w województwie łódzkim, ale również w kraju ( II - gie miejsce w 2002 r.,

  VII miejsce w 2003 r. i II miejsce w 2004 r. w finale centralnym w Legnicy).

  Drużyny SKKT – PTTK przy Gimnazjum w Żarnowie przez 3 lata były w czołówce województwa w eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego ( I miejsce w 2001 r. w Zduńskiej Woli, I miejsce w 2002 r. w Piotrkowie Trybunalskim i II miejsce w 2003 r. w Żdżarach k/Wieruszowa). 

  Młodzież PTTK- owska z Żarnowa bierze udział w m.in. konkursach krajoznawczych  „Poznajemy Ojcowiznę” .