STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Galeria GCI
 Kursy, szkolenia
 Gmina Żarnów
 Dni Żarnowa
 Turystyka
 Kultura
 Sport
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Gmina Żarnów

   

  Gmina Żarnów

              Gmina Żarnów położona jest w południowej części powiatu opoczyńskiego, na Wzgórzach opoczyńskich, stanowiących łagodne przejście z Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej ku równinom Mazowsza. Największe wzniesienia stanowią Diabla Góra         i Sielecka Góra, wynoszące po 285 m.n.p.m., które są jednocześnie najwyżej położonymi miejscami w powiecie opoczyńskim.

  Gmina zajmuje powierzchnię 14070 ha. W 42 miejscowościach zamieszkuje 6764 osoby.

  Pierwsze informacje o Żarnowie w źródłach historycznych pochodzą z 1065 roku, kiedy to stanowił on gród na znanym szlaku handlowym, a później stolicę powszechnie znanej kasztelanii. Lokalizacja miasta nastąpiła przed połową XIV wieku. Prawa miejskie Żarnów uzyskał już w czasach Władysława Łokietka, natomiast miejskie prawa magdeburskie otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły w 1415 roku.

  W czasie „potopu” szwedzkiego, 16 września 1655 roku, doszło pod Żarnowem do walnej bitwy 12-tysięcznych wojsk królewskich Jana Kazimierza z armią szwedzką, w której zdecydowane zwycięstwo odnieśli Szwedzi. Miasto zostało zrównane z ziemią i już nigdy nie odzyskało swojej świetności. Upadek miasta przypieczętowała utrata praw miejskich w 1869 roku.

  W gminie dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 5 ha. Główne zakłady przemysłowe: kopalnie w Paszkowicach i Chełstach pozyskują kopaliny – gliny, a pięć zakładów wydobywa i zajmuje się obróbką piaskowca.

  Przez teren gminy przebiega droga krajowa 74 Łódź – Kielce i dwie drogi wojewódzkie: Opoczno – Żarnów i Żarnów – Końskie, a także Centralna Magistrala Kolejowa oraz magistrala gazu wysokiego ciśnienia.

  Od końca lat 90-tych gmina jest stelefonizowana. Światłowodowa sieć telekomunikacyjna obejmuje prawie 1500 gospodarstw. Poza tym na terenie gminy stoją dwa maszty przekaźnikowe telefonii cyfrowej.

  Sieć wodociągowa przebiega przez wszystkie większe miejscowości, zaś gospodarka ściekami odbywa się za pomocą oddanej do użytku w 2002 roku oczyszczalni ścieków.

  Największą inwestycją jest obecnie budowa budynku gimnazjum, a przy wykorzystaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej realizowane są inwestycje dla poprawy infrastruktury drogowej.

  Położenie gminy Żarnów sprawia, że ma ona dobre warunki do rozwoju turystyki, leży bowiem na tzw. „Szlaku Romańskim”. We wczesnym średniowieczu (X – XII wiek) prowadziła tędy ważna droga handlowa z Rusi Kijowskiej na Pomorze zachodnie. Z tamtego okresu zachowały się resztki wałów obronnych dawnego grodu kupieckiego jakim był wtedy Żarnów. Elementy średniowieczne znajdują się też w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

  Pierwotny romański wygląd zachowały wieże i emporam czyli galeria dla władcy. Warty obejrzenia jest ponadto kościół św. Łukasza ewangelisty w Skórkowicach. Obecnie na obszarze gminy Żarnów znanych jest około 100 stanowisk i śladów osadniczych ze  środkowej i późnej epoki kamienia, a także epoki brązu, żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza. W pobliżu masywu Sieleckiej Góry usytuowany jest 33-hektarowy rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie”, mający chronić rzadkie w regionie stanowiska jodły i innych roślin. Na jego terenie znajdują się tzw. dukle-świadectwa wydobywania rud żelaza metodą odkrywkową.

  Drugi z rezerwatów, leśno-krajobrazowy o powierzchni 159 ha , obejmuje Diablą Górę,         w rejonie której znajduje się miejsce upamiętniające walki Polaków z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej, gdzie każdego roku odbywa się zlot byłych partyzantów.

  Gmina posiada bardzo korzystną sieć wód powierzchniowych. Przez jej zachodnią część przepływa Czarna Sulejowska wraz z dopływami: Barbarką i Popławką, natomiast przez wschodnią Wąglanka- dopływ Drzewiczki. Duże zbiorniki wodne znajdują się na Czarnej między Fryszerką i Skórkowicami, oraz na Wąglance w Miedznej Murowanej. Stanowią one wspaniałe  miejsca dla amatorów sportów wodnych, wędkarzy i turystów. Wspominane powyżej walory turystyczne sprawiają, że na terenie gminy zaczęły powstawać gospodarstwa agroturystyczne. Żarnów słynie w Polsce również tego, że działa tu od 1997 roku, jedyny       w kraju wiejski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, którego podstawowa domeną jest turystyka piesza.

  Organizacja sportu zajmuje się Rada Gminna Zrzeszenia LZS , Ludowy Klub Sportowy ,oraz Szkolny Związek Sportowy, tworzące corocznie ciekawy kalendarz imprez sportowych.

  Na terenie gminy działa siedem jednostek OSP, w tym jedna, OSP Żarnów, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.