STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Galeria GCI
 Kursy, szkolenia
 Gmina Żarnów
 Dni Żarnowa
 Turystyka
 Kultura
 Sport
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Kursy, szkolenia

  Gminne Centrum Informacji w Żarnowie organizuje kursy dla osób pozostających bez pracy.

  Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych.

  Kursy komputerowe organizowane są cyklicznie, rozpoczęcie kursu zaczyna się w momencie zebrania kompletu chętnych osób. Szczegółowe informacje można uzyskać na miejscu w GCI lub telefonicznie, pod numerem: (0-44) 75-77-007

  Na mocy porozumienia o współpracy Gminnego Centrum Informacji w Żarnowie a Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie w siedzibie GCI organizowane będą porady zawodowe dla osób bezrobotnych z terenu gminy Żarnów, zarejestrowanych w PUP w Opocznie, oraz grupowe spotkania informacyjne w zakresie poszukiwania zatrudnienia ( Klub Pracy, warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży do 25 roku życia).

  Szkolenia dla rolników

  W Gminnym Centrum Informacji odbywają się także kursy i szkolenia dla prowadzących gospodarstwa rolne.

  Poruszana problematyka spotkań organizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, dotyczy m.in. ochrony środowiska, przystosowywania gospodarstw do standardów                 i wymogów Unii Europejskiej, możliwości pozyskiwania środków pomocowych, produkcji ekologicznej, ochrony zwierząt gospodarskich.

  W dniu 8 marca 2006 r. rolnicy z gminy Żarnów i Paradyż zapoznawali się z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej , realizowanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.

    Szkolenie   Szkolenie

  Młodzież szkolna w GCI

  Gminne Centrum Informacji odwiedzane jest przez zorganizowane grupy młodziezy szkolnej. W czasie spotkań uczniowie zapoznaja sie z funkcjonowaniem naszej placówki i ofertą GCI kierowaną do młodzieży.

  Uczniowie w GCI